:: Magisk magi och optiska synvillor / Optiska Synvillor - Magiska cirklar ::

Är den vänstra mittcirkeln större än den högra?
Prova att mäta, så får du se hur det egentligen ligger till!

» Tillbaka till Magiavdelningen
» Tillbaka till Startsidan