:: Magisk magi och optiska synvillor / Den magiska bokstaven E ::

Vad ser du?
Ser du en bokstav eller några slumpvist utritade streck?
Vad händer med hjärnan, när den kopplar ihop strecken?
Använd Klotterplanket och skriv vad du ser - och varför du ser det!

» Tillbaka till Magiavdelningen
» Tillbaka till Startsidan