:: Historier, vitsar och skämt / Sängkammargolf ::

Här kommer en lite speciell version av golf...
Ärligt talat föredrar jag denna variant, före den "vanliga"...
Håll till godo - Sängkammargolf!

 1. Varje spelare skall ta med sig egen utrustning, vanligtvis en klubba och två bollar.
 2. Spel på banan godkännes av ägaren till hålet.
 3. Till skillnad från utomhusgolf ska man försöka få klubban ner i hålet och hålla bollarna utanför.
 4. För ett så effektivt spel som möjligt bör klubban ha ett styvt skaft.Banägaren äger rätt att undersöka skaftets styvhet innan spelet påbörjas.
 5. Banägaren äger rätt att begränsa skaftets längd för att undvika skador i hålet.
 6. Poängen med spelet är att putta så många gånger som möjligt tills banägaren är nöjd och spelet fullbordats. Misslyckas man med detta kan man nekas tillträde till banan igen.
 7. Det anses som dåligt uppförande att spela hålet direkt när man kommit till banan. De mer rutinerade spelarna tar tid på sig att beundra banan med speciell uppmärksamhet på välformade bunkrar.
 8. Spelarna varnas för att nämna andra banor de spelat på, eller regelbundet spelar på, för ägaren till den aktuella banan. Uppretade banägare har av denna anledning skadat spelarens utrustning.
 9. Spelaren uppmanas ha ordentligt med regnklädsel till hands för alla evetuelliteters skull.
 10. Spelaren bör försäkra sig om att deras match är ordentligt inbokad, speciellt om en ny bana spelas för första gången. Tidigare spelare har blivit irriterade när de upptäckt att någon annan spelar på samma bana som de betraktar som sin egen.
 11. Spelaren bör uppmärksamma att banan inte alltid är tillgänglig för spel. Vissa spelare känner sig besvärade när de upptäcker att banan är tillfälligt avstängd för reparation. Spelare rådes att vara extra taktfulla i denna situation. Avancerade spelare känner alternativa spelsätt i sådana fall.
 12. Spelare tillrådes att anhålla om banägarens tillstånd innan han försöker sig på det bakre nionde hålet.
 13. Långsamt spel uppmuntras, men spelare bör vara beredda på att fortsätta i snabbare takt, åtminstonde temporärt, om banägaren så önskar.
 14. Det uppafttas som en enastående prestation att spela på samma hål flera gånger under en och samma match.
 15. Spelare utan tillgång till en egen bana hänvisas till övningen på "EGEN HAND".

[Stort tack till Petter Lilja, som skickade denna version av Sängkammargolf]


» Skicka in din egen Historia
» Tillbaka till Humoravdelningen
» Tillbaka till Startsidan